Bejelentés


Egyekért Egyesület Élnünk, holnap is itt kell !


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:

Tervek

Tisztelt egyeli lakosok!

Egyesületünk elkezdett szervezni (reméljük sikerül) egy "Falunapot" (azért idézőjeles, mert ez nem a valódi falunap lenne), melyet civilszervezetek összefogásával kívánunk megrendezni. Az eddigi tapasztalataink ez irányban nagyon pozitívak, a civil szervezetek vezetői pozitívan álltak a dologhoz. Előzetes tervek szerint valamikor júniusi, vagy júliusi hónapban lenne megtartva, az időpont későbbi egyeztetések folyamán fog nyilvánvalóvá válni. Polgármesterünk is üdvözölte a kezdeményezést és segítségéről biztosított bennünket. A szervezés folyamatban van, az időpont tudatában, illetve ha körvonalazódni látszik a program tervezet, ki is kívánjuk plakátozni a rendezvényt. A településünk szűk anyagi helyzete miatt 0 Ft-os költségvetéssel kalkulálunk, vagy legalábbis megpróbálunk mindent a civilszervezetek lehetőségeihez mérni. FOGJUNK ÖSSZE, MUTASSUK MEG? HOGY 0 FT-BÓL IS LEHET EGY HELYI KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ RENDEZVÉNYT ÖSSZEHOZNI, LEBONYOLÍTANI!!!

 

A helyi sajtó szabadságáról 2009. február 18-án az alábbi szövegezésű levelet juttattam el az Önkormányzatnak Ezt a levelet eljuttattam az Ügyrendi Bizottság Elnökének, mint a testületben a törvényességért felelős személynek is Válasz, reakció, írásbeli, vagy szóbeli megkeresés a Képviselő-testület részérő a mai napig nem érkezett. No comment... Azt gondolom, hogy az adófizető polgárok forintjaiból fenntartott, a helyi közösség értékrendjét képviselni hivatott sajtótermék egy formán kell, hogy helyt adjon a helyi történéseket más színben látó emberek véleményének éppúgy, mint a polgármester vagy a képviselő-testület hangjának.

Tóth Gábor *Elnök*

Úgy gondoltuk...

Kezdetnek úgy gondoltuk, hogy néhány fogalmat tisztázunk a választópolgárok számára, ezért a következő cikket kívántuk megjelentetni az "Egyeki Hírmondó" című időszakos, az Önkormányzat kezelésében megjelenő helyi lapban. Következzen a cikk eredeti formájának szkennelt változata:

 

A képre kattintva az objektum új ablakban nyílik meg, és nagyíthatóvá válik a jobb olvashatóság végett.

 

Az újságcikk megjelenítéséhez a polgármester nem járult hozzá. Az Egyekért Egyesület Elnöke panasszal élt a döntés ellen az Önkormányzat képviselő testületénél. Következzen a panasz eredeti formájának szkennelt változata:

 

A képre kattintva az objektum új ablakban nyílik meg, és nagyíthatóvá válik a jobb olvashatóság végett.

 

Az Egyek Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének válasza a panaszra. Következzen a válasz eredeti formájának szkennelt változata:

 

A képre kattintva az objektum új ablakban nyílik meg, és nagyíthatóvá válik a jobb olvashatóság végett.

 

 

Következzen a történet folytatása:

 

Az egyesület elnöke tájékoztatást kért az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivataltól, az üggyel Kapcsolatba. A hivatal a következő választ küldte:

 

A képre kattintva az objektum új ablakban nyílik meg, és nagyíthatóvá válik a jobb olvashatóság végett.

 

Ezek után döntse el ki-ki maga, hogy érvényesülenk-e az Alkotmányos Alapjogok Egyeken, Anno Domini ......... Milyen évet is írunk?

 

 

-=MÁS=-

 

Az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkatervéhez javaslatokat juttattunk el a Polgármesteri Hivatalba. A következőket:

 

A képre kattintva az objektum új ablakban nyílik meg, és nagyíthatóvá válik a jobb olvashatóság végett.

 

Remélhetőleg hasznosítják a javaslatokat, melyeknek többsége nem anyagi kihatású. A munkatevbe be nem került javaslatokról, a mellőzés okairól, bizonyára írásbeli tájékoztatást kapunk a képviselő testülettől, ahogy az illik a jogállam szokásai szerint.

A cikket írta/szerkesztette: Tóth Gábor *Elnök*

Időközi választás 2009 - Egyek

2009. szept. 01.én 22:36-kor Ecsedi János képviselő úr először írt az egyesület fórumán, amit többen üdvözlettel fogadtunk, hiszen ezen fórumot nagyrészt ezért hoztuk létre, hogy a lakosok és a testület tagjai ilyen formában kommunikálhassanak egymással, mert talán meglehet, hogy személyesen nem lenne egyébként mód a közös kapcsolatfelvételre. Ecsedi képviselő úr első hozzászólásában említett (közzétett) a fórumon egy olyan cikk tervezetet, melyet a testület lemondásáról szóló szavazáson IGEN-nel szavazó tíz képviselőnk a HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ-ban szeretett volna megjelentetni 2009.09.05.-ei számban, de sajnos ez nem valósult meg. Az okokat nem tudni pontosan, Ecsedi képviselő úr a fórumon egyik hozzászólásában említette, hogy a Napló egyik munkatársa megkereste a cikkel kapcsolatban.
Idézet a fórumból:
" Egy elgondolkodtató információ: A NAPLÓ szerkesztőségéből felhívtak és jelezték, hogy a cikk humánerőforrás, idő, terjedelem stb. miatt későbbi időpontban fog megjelenni. Kérdésem: közelebbi időpont? Keddig biztos nem, mert be van táblázva. Költői kérdésem: november 15-ig? Válasz...no komment... "
Nos, erre én is csak azt tudom mondani, hogy NO COMMENT! Viszont ha a Naplóban nem akarták ezt megjeleníteni, úgy megteszi az egyesületünk itt a hírei között! Szerintem érdekli majd a lakosokat ez a dolog, főleg azért, mivel a képviselőik (a 10 IGEN-nel szavazó) mondják ebben el, hogy mi vezette őket ehhez a súlyos döntéshez, hogy feloszlatták a testületet.
Következzen a cikk, mely a HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ-ban kellett volna megjelenjen terv szerint a mai napon (2009.09.05-én):
Tisztelt Egyeki Lakosok! Sokakban felmerült a kérdés, hogy mi válthatta ki a Képviselő-testület tagjainak ezt a komoly döntését. Nem egy konkrét esethez lehet ezt kötni, hanem egy folyamathoz. Ez a döntés egy hosszabb, mélyülő folyamat utolsó lehetséges eszköze volt, lehetősége annak, hogy településünk ne szenvedjen további visszavonhatatlan károkat. A döntést kiváltó problémaköröket az alábbi csoportokban lehetne megemlíteni: - A bizottsági és testületi ülések hangvétele: többségében diktatórikus, ordibálós, lekezelő, mely hangvételt a különböző fórumokon megjelent lakosok, szülők, is megtapasztalhattak, minek következtében az iskolai, óvodai pályázatra nézve kedvezőtlen döntéseket hoztak a sértettek közül (gyermekek elvitele más településre). - Fontosabb fajsúlyosabb döntések nem megfelelő előkészítése: ködösítés, csúsztatás, későn kapott anyagok, korlátozott információk. Kiemelve: A településrendezési terv bizottsági tárgyalás nélküli összeállítása, első körben testület nem szavazta meg, ezt követően ismételt előrángatása és „áttolása” a testületen, majd a tervek ismertetése nélkül (ami feltétel volt) engedélyeztetési eljárásra való megküldése. Tervezett eredmények: Polgármester Úr illetve családi vállalkozása tulajdonában lévő földterületek előnyös helyzetbe kerülése. - Előnyös „véletlen sorozatok” Polgármester Úr rokonságában, környezetében: - Családi vállalkozása által is megpályázni kívánt több, mint 67 ha önkormányzati tulajdonú földterület használatba adási pályázatának általa történő összeállítása, jól érzékelhetően saját lehetőségeinek, erősségeinek maximális figyelembe vételével. Ezáltal is az önös érdeke jól megnyilvánult az egyeki gazdálkodók hátrányos helyzetbe hozatalával. - A településen közfelháborodást keltő információra (bevándorlók ide telepítése) több képviselő javaslatának figyelmen kívül hagyása – nem hívott össze informális ülést. - A település fejlődését meghatározó elnyert pályázat (óvoda-iskola felújítás) időbeni megvalósulásának veszélyeztetése. A közbeszerzési bíráló bizottság munkájának folyamatos akadályoztatása. A döntés időpontjának testületi hozzájárulás nélkül történő megváltoztatása, elhalasztása. Nem sorolva a több „apróbb” önkényesen meghozott döntését, melyeket a képviselő testülettel utólagosan szavaztatott meg, kész tények elé állítva, szinte döntéskényszerben. Utolsó cseppként a roma koordinátori kérdés problémájának ellentmondásai, illetve az ebből levont következtetések: - A választópolgároknak nyíltan történő, szándékos téves tájékoztatása, félrevezetése! - Egyes választói réteggel szembeni lekezelő viselkedés, Roma kisebbség jogainak figyelmen kívül hagyása, nem közülük választott, nem kérte ki a Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Érdekképviseletének véleményét sem. Ezek után a 2009. 08. 27-i képviselő testületi ülésen képviselői felkérés hangzott el: „Ezért kérem a Polgármester Urat, vonja le a következtetéseket, és a demokratikus jogállam erkölcsi elvárásának megfelelően mondjon le!” Mivel ezt Ő nem tette meg utolsó lehetőségként az ügyrendi bizottság elnökének javaslatára a testület feloszlatta önmagát 10 IGEN szavazattal. Amit mindenképpen meg szeretnénk még említeni: - Az eddig elért eredmények nem csupán a Polgármester érdemei, hanem a felelősséggel dolgozó képviselő testület valamennyi tagjáé, és lelkiismeretesen dolgozó Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársáé. - Jelenleg az önkormányzat nem áll csődhelyzetben, mely köszönhető a megfontolt, kellő körültekintéssel, sok-sok vitával meghozott képviselői döntéseknek. - Az is tény, hogy a hitelkorlátaink felső határait súroljuk, többek között a benyújtandó pályázatok önerejének biztosítása miatt. - Továbbá likviditási helyzetünk is súlyos. A képviselő testület tagjainak folyamatos küzdelme, a kompromisszumkészség keresésének kudarcai a Polgármester Úrral szemben, olyan szintre került, mely településünk fejlődésére nézve óriási veszélyeket rejt magában. Egyeken eddig példátlan képviselői magatartásról tett tanúbizonyságot az a 10 fő képviselő, aki IGEN-nel szavazott, hisz az egyéni érdekein felül tudott emelkedni a közérdek javára, az eddigi eredmények megóvása, az elkövetkezendő időszakra vonatkozó felelőtlen döntések megakadályozása, a további károkozás elkerülése érdekében.
A cikk így mégis megjelent, igaz nem papíron, hanem online formában, de ennek ellenére, remélem, hogy többen fogják így is értékelni a képviselők ezen gesztusát.
Annyi hozzáfűznivalóm volna ehhez a dologhoz még, hogy alább az egyesület megtekinthetővé teszi a szóban forgó (2009.08.27.-én megtartott) köztestületi ülés egy részét (az ülés első részét 1ó29p10mp-es terjedelemben), addig a pontig, mikor Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző asszony ismerteti a név szerinti szavazás után a lemondás utáni teendőket.

-=Pointsman=- (2009. szept. 05.)

 

Föld napja Április 22-én volt a Föld napja. Ebből az alkalomból az Egyekért egyesület kezdeményezésére az önkormányzat és intézményeinek összefogásával és más civil szervezetek csatlakozásával megrendezésre került egy szemétszedési akció, mely Egyek (bel- és külterületeit), Telekházát és Félhalmot érintette. Az akcióban reggel 7 órától részt vettek a közmunkások, későbbi (kb. 12:30-as) kezdéssel az ETKIKI intézmény (iskolák tanulói és tanáraik, óvodások és gondozóik, könyvtárban dolgozók), és 13 órai kezdéssel az Ifjúsági Klub tagjai, a Nő Klub egy tagja, magán személyek és az Egyekért Egyesület tagjai. Az akció sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy 1680 kg (1,7 t) köztéri hulladék került összegyűjtésre és elszállításra a résztvevők és a szervezők jóvoltából. A szemeteszsákok, amibe a hulladék lett gyűjtve, az ásványvíz, melyet az akcióban résztvevők fogyasztottak és egyszer használatos műanyag poharakat vállalkozók és egy magánszemély által tett felajánlásból kerültek ki. Felajánlók: Spórol6 ABC Béke u. 41. Ct.: Zelei Erika Privát Élelmiszer (Hűse ABC) Ősz u. 25. Ct.: Hűse Gáborné Privát Élelmiszer (Pető Bolt) Fő u. 86. Ct.:Lengyelné Pető Tünde STOP Vegyesbolt Tisza u. 17. Ct.:Kovács Gizella Mini ABC Tópart u. 23. Ct.:Csepregi Zoltán Zelei József A szemétszállításhoz hozzájárult a Szöghatár Nonprofit Kft. (Egyek belterületén a kisebb kupacokat egy nagyobb kupacba hordták össze), Tardi Kálmán és a Kántortag Kft. (az összegyűlt szemét belterületi begyűjtése és a REMONDIS TISZA Hulladékgazdálkodási Kft. gyűjtőhelyére történő elszállítása). Az akcióban való részvételt, szervezést és bárminemű hozzájárulást, hogy sikeresen mehessen végbe a kezdeményezés ezúton szeretnénk megköszönni bízva abba, ha alakulna még ilyen kezdeményezés, akkor ismét ilyen pozitív hozzáállásra számíthatnánk. Sikerült a Föld napján a résztvevőknek bebizonyítani, hogy környezetünk védelme és természeti értékeink megóvása fontos! Bízunk benne, hogy a süket fülek megnyílnak, a torz elgondolások kiegyenesednek az akció sikerének hallatán! Egy kis csapat bebizonyította, hogy községünkben is fontosnak tartjuk a környezetvédelmet!

Bíró Imre András Elnök 2010. április 21.

>>Klikk Ugrás az oldal tetejére Klikk<<

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!